1980
 

"Genealogy Timeline"
Denna sommaren tog jag examen i pedagogik för kyrkokantorer och kan vara lärare.

Denna sommaren gick jag åter ut 4e årskurs teknisk linje, men denna gången elteknisk linje, teleteknisk variant.

Här har datorerna redan kommit in i stor utsträckning.
Reglerteknik var mycket intressant.

Jag läste mycket facktidskrifter. BYTE Magazine var nog favoriten men det blev även tyska datatidningar som lästes för att hitta något tillräckligt bra att önska sig. En favorit i BYTE var Ciracias Circuit Cellar.

Direkt efter skolans slut knackade jag dörr för att få jobb.

På stärkelsefabriken i Nöbbelöv fick jag napp.
"Graviditetsvikariat" som laboratorieassistent.

Här var det kul.
Mycket kemi med anpassning av nya stärkelsederivat från labskala till produktion.
Samtidigt behövdes en allmän upprustning av fabrikens mät- och styrutrustning för bland annat pH.

Som laboratorieassisten fick jag också lära mig skriva skrivmaskin för att dokumentera analysresultaten. Den kunskapen har varit till mycket stor hjälp för att förstå ordbehandling med dator. Skillnaden mellan en bra skrivmaskin och att skriva med dator är inte stor - om man kan utnyttja en skrivmaskins finesser vill säga.