1969
 

Detta var ett år när jag hade två hobbies.

Den ena hobbyn var skytte. Jag hade länge önskat att få köpa ett luftgevär men det är farliga saker så jag fick ett ultimatum : Gå med i en skytteförening och ta ett märke så att du vet vad som gäller för alla vapen är livsfarliga. Jag cyklade till Uddarps skyttebana som låg helt andra sidan byn och alltså ca 5 km hemifrån. Efter ett tag så fick jag köpa mitt luftgevär som jag tränade med mycket. När jag visat att det inte bara var en övergående hobby så fick jag köpa ett riktigt mausergevär.

Den andra hobbyn var modellflyg. Alla killar drömmer väl om att flyga och ett sätt är förstås att flyga modellflygplan. Det blev linstyrt till att börja med och jag var medlem i Kristianstads modellflygklubb och riksförbundet SMFF.