FILATELI att samla små papperslappar.

Som antagligen alla barn har även jag samlat på frimärken. I början var det "alla länder".

Jag sökte alla kontakter där jag kunde tänka mig hitta frimärken. Min fars bäste vän var gift med en tyska. Hon hade en systerson som var filatelist i Östtyskland. Som 12-åring skrev jag ett brev till "farbror Helmut". Då fick jag lite mera insikter eftersom Helmut var seriös samlare sedan många år. Avtalet blevb att jag skulle skicka honom allt nytt samt förstadagsstämplat från sverige för att i utbyte få allt nytt från DDR.

Ganska snart fick jag välja att enbart samla på Sverige och DDR. DDR har ju upphört att existera så numera blir det mest att uppmuntra de äldsta ungarna att bli intresserade.

Denna sidan är uppdaterad 97-07-18 Copyright Patrik Gertsson, Grytåkersvägen Nymö, 290 34 FJÄLKINGE