Denna sidan är uppdaterad 97-11-01

En Rövarhistoria

 

Snapphanar - banditer eller frihetsälskare - beroende av vems ögon som tyder historien.

Det som verkligen är sant är att Svenskarna annekterade Skåneland. Alla myndiga skåningar fick skriva på trohetseden till den svenske kungen - eller dö. De som räknades som myndiga var främst hemmansägarna - som förmyndare över kvinnor och tjänstefolk.

Bevis på detta finns i form av alla namnteckningar under trohetseden. Det är en imponerande källa - att kunna se sina förfäders namnteckningar och bomärken som dom skrevs i slutet av 1700-talet.

Om man ska jämföra med dagens händelser så var dåtidens minst lika grym som hemskheterna som i modern tid händer i vissa afrikanska länder och i det förra Jugoslavien.

Om snapphanar kan man läsa i historieböcker som tydligt skrivits med svensk penna. Kyrko- och dom-böcker från samtiden ger ibland mera objektiva beskrivningar. På senare tid har det även skrivits litteratur sedd från skåningens ögon.

Were they bandits or freedom lovers - it depends on from whose side you are looking.

What is true is that the Swedes took Scania. All people had to sign to the Swedish King - or die.Evidences exist in form of all signatures. It is a quite impressing source - to actually be able to see the handwriting of more than 300 year old ancestors.

Comparable with the wars of today, the cruelties were at least as bad then as it is in modern wars in some African countries and in the former Yugoslavia.

När man pratar om Snapphanar så är det kanske främst överfallet i Loshult som finns bevarat i form av otaliga sägner. Svenske kungen skickade löning till sina män i Skåne. Krigskassan som då var en tung sak bestående bland annat av en massa stora kopparmynt - ofta var vikten i kilos-klassen - stals av snapphanarna. Man kan misstänka att en stor del av de ättlingar som var bosatta i närheten av Loshult hade något att göra med kuppen.

 

En annan kupp var mot den danska krigskassan år 1710. Om denna kan man läsa i Kristianstadsbladets weekendbilaga 8-15 april 1993 :
Artikeln handlar om en gammal gravsten som varit gömd under en gräsmatta, men som nu restaurerats och lockar fram antydningar om att en gammal sägen kan vara sann.
Arrendebonden Jöns Månsson i Råröd Gumlösa som inte borde haft några uppseendeväckande förmögenheter lät beställa en hyggen gravsten av imponerande format. Teorin är att Jöns kom över en del av den danska krigskassa som försvann i den kaotiska situation som uppstod då Magnus Stenbock gick till attack.

Mina anor till Jöns är :

 

 

Patrik Gertsson

1956

Gert Persson

1912-1996

Nelly Persson

1881-1957

Elsa Johnsson

1851-1937

Bengta Johnsson

1826-1917

John Larsson

1784

Lasse Månsson

 

Måns Jönsson

 

Jöns Månsson

1644-1721

Copyright Patrik Gertsson, Grytåkersvägen Nymö, 290 34 FJÄLKINGE