Kontakta mig gärna med e-post / Mail me : pgerts@algonet.se
Denna sidan är uppdaterad 97-11-01

På flykt från missväxt och nöd till

ett löfte om mjölk och honung.

From hard times in the old world

To the promised land of milk and honey

I slutet av 1800-talet var det svåra tider. I Sverige fanns då ca 4 miljoner människor - var fjärde - en miljon - flyttade - de flesta till "Amerikat".

De som lyckades i det nya landet hjälpte ofta släkt och vänner att komma över även sedan det blivit bättre här hemma. Alltså har vi under en ganska lång period och med olika mål flyttat oss över det stora havet i väster.

Det är därför stor sannolikhet att man som svensk har släkt i USA. Vi ska titta lite den närmaste kretsen.

At the end of the 19th century there was hard times. In Sweden there was about 4 million people - every 4th - 1 million - went away - most of them to America.

Some who managed well in the new country helped friends and relatives to come over even after it had become better times at home. There was quite a long period and different reasons to move to the new world in the west across the big ocean.

It is therefore a big probability that as a Swede you have some relatives in the USA. We have looked a little closer in our nearest family.

Farmors faster Frida Bengtsson.
Den mest kända amerikanen i familjen då hon ofta kom hem till Sverige och hälsade på.
Frida var husa hos en Rockefeller. Skandinaviskor var mycket omtyckta som husfolk på finare ställen i Amerika. De hade rykte om sig att vara ärliga intelligenta och duktiga. Frida hade inga barn, men gifte sig med en norrman som också hade anställning i New York. Vi har många brev och fotografier från Frida. Vi kan se att hon hade TV i sin lägenhet under senare hälften av 1940-talet. Det var nog inte helt vanligt hos tjänstefolk.

Granny's aunt Frida Bengtsson
The most known American citizen in the family as she was often back to Sweden and was a busy writing letters and postcards.
Frida was a maid at a Rockefeller. Scandinavian women were much liked by better families in the states. They had a reputation to be honest, intelligent and skilful. Frida had no children, but married a Norwegian who also worked in New York. We have lots of letters and photos from Frida. We can see that she had a TV set during the late 50s. We don't believe that it was very common by ordinary service people at that time.

Farfars farbror Karl Pearson
Karl åkte som ung med båt till Kanada för att hamna i Omaha i Nebraska. Han blev naturligtvis bonde då det var hans svenska bakgrund. I dag är det bara en "Pearson" kvar då det lyckades bli många flickor som ju naturligtvis fick andra namn. Karls ättlingar finns nu spridda över hela USA från de östra delarna som Georgia och Florida, över Kansas City i "The Mid West" som anses lite som vårt "riks-sverige" med ett ädelt språk och hyfsade skolor, till det västrast och sydligaste i hela USA nämligen Hawaii där Ron Pearson livnärt sig som veterinär och "pensionerat" sig som fastighetsskötare.

Grandpa´s uncle Karl Pearson
Karl traveled as young with a steamer to America, by Canada to settle in Omaha in Nebraska. Naturally he became a farmer, as this was his background from home. Today there is only one "Pearson" left, as their happened to be more girls who married and got other surnames. Karl´s family is now spread from Georgia and Florida in the east by Kansas City in the "Mid West" to the most southern and western parts of the USA - Hawaii where Ron lives.

Mormors morbror Holger Benson
Holgers släkt var fiskarbönder på Bjärehalvön. Holger och hans bror Birger åkte till San Fransisco och jobbade som byggare och snickare. De köpte mark för sina förtjänster. Där byggde de hus som de sålde med förtjänst. Resultatet har blivit en kulle i Oakland där Bensons har varit med om en stor del av byggnationen. Holger fann sin Beda som var bördig från Småland. Holger var även mycket aktiv i föreningen IOGT som lyckades förbjuda spritdrycker i USA under en tämligen lång tid som kom att kännetecknas av gangsterligor som smugglade och brände. Ett känt gangsternamn var Al Capone. Numera lever IOGT ett undanskymt liv i USA. Som förening har IOGT bidragit till mycket gott och sponsrar både sjukvård och utbildning.

 

Morfars farbror Alfred* Gustav Markoff Peterson
Detta är den minst kända delen av släkten. Kanske mest beroende av att Släkten Markoff hade interna meningsskiljaktigheter som medförde att umgänget inte alltid var det bästa. Även det att Alfred Markoff som flyttade till Oakland i Kalifornien inte fick några söner utan bara döttrar, som ju inte behållit släktnamnet, bidrar till att det är svårt att följa den grenen. Dessutom så är namnet Markoff / Markow tämligen vanligt i USA.

 

Copyright Patrik Gertsson, Grytåkersvägen Nymö, 290 34 FJÄLKINGE